Det här evenemanget har redan passerat
Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Varmt välkommen till en kostnadsfri föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat religion och sexualitet!

Eftermiddagen inleds med en presentation av Charlotta Carlström som är lektor i socialt arbete med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Hennes nyligen avslutade forskningsprojekt Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet, är den första vetenskapliga studien i Sverige som undersöker individuella erfarenheter och upplevelser av att vara frikyrkligt kristen och hbtq-person. Under föreläsningen kommer Charlotta att berätta om projektet och de intervjuades erfarenheter av att förena identitet, sexualitet och en religiös tillhörighet.

Därefter följer en presentation av Hanna Möllås som är leg barnmorska, leg psykoterapeut, har flera auktorisationer i sexologi och driver Lustpodden. Hon kommer att ge konkreta råd och tips om vad du behöver tänka på i mötet med troende patienter. Spänningsfältet mellan religion och sexualitet väcker ofta många etiska och värdeladdade frågor. Därför behöver alla som arbetar i människonära yrken reflektera över hur detta bemötande sker på bästa sätt. Föreläsningen kommer beröra konkreta råd och tips för dessa situationer.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Vill du anmäla dig eller har du frågor om föreläsningen? Maila då till ida.hall@mau.se. Det går bra att anmäla sig fram till kl 10 den 21 mars. Obs! Glöm inte att ange om du önskar medverka på plats eller digitalt.

Varmt välkommen att anmäla dig!