FORUM Sexuell hälsa: Samtycke och sexualitet

Varmt välkommen till en kostnadsfri föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat sexualitet och samtycke!

Eftermiddagen inleds med en presentation av Charlotta Holmström som är biträdande professor i socialt arbete och arbetar som föreståndare för Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Genom forskningsstudien ”Oklara sexuella situationer: Om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten” har Charlotta Holmström med kollegor undersökt unga vuxnas resonemang kring sexuella gränsdragningar och samtycke. Under föreläsningen kommer resultat från studien att presenteras och diskuteras i relation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Framförallt kommer föreläsningen att diskutera komplexiteten i frågor om sexuellt samtycke, sexuella gränsdragningar, sexuella script och sexuellt aktörskap och synliggöra behov av att ventilera tankar och erfarenheter som rör sexuella gränsdragningar, sexuellt samtycke och individuellt handlingsutrymme.

Därefter följer en presentation av Pelle Ullholm som arbetar som sakkunnig i sexualupplysning på RFSU, med särskilt fokus på sexualitet, kommunikation och gränser. Han kommer att presentera två koncept kopplat till begreppen samtycke och våldspreventiva insatser som han har nationellt ansvar för inom RFSU. Vill du? är en filmbaserad digitaliserad lärarmanual om sex lektioner (riktad till 14-18 år). De överordnade förändringsidéerna är att eleverna ska nå en upplevd färdighetsträning i sexuell kommunikation, förmåga att hantera att bli avvisad och få verktyg för att vara en aktiv åskådare vid sexuella övergrepp. RFSU har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne undersökt huruvida manualen uppnår det här våldpreventiva målen som den syftar till och resultatet presteras här. Dare to care är samarbete med flera av Sveriges största festivaler (samt numer ett par universitet). Initiativet använder mötesplatsen som plattform för förändring genom utbildning, reflektion och kommunikativa budskap. Målet är att fler inom festivalorganisationen och fler bland besökare ska ha reflekterat och ha en strategi för att gripa in med syftet att skapa trygga och fria platser.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Har du frågor om föreläsningen eller om anmälan? Maila ida.hall@mau.se.

Anmäl dig att närvara på plats

Anmäl dig att närvara digitalt

Varmt välkommen att anmäla dig!