Föreläsningen är dessvärre inställd mot bakgrund av rektorsbeslut den 12 mars 2020 gällande utbrott av Covid-19 (coronavirus). CSS hoppas kunna erbjuda detta seminarie i höst istället, vi återkommer med datum!

Cecilia Fredlund disputerade i januari 2019 kring unga som säljer sex och sex som självskada. Hon forskar idag kring sexuellt våld och sexuellt risktagande ur olika aspekter vid Linköpings universitet. Hon har även forskningsprojekt och arbetar kliniskt med posttraumatisk stress. Cecilias fokus för föreläsningen kommer att vara förekomst och riskfaktorer för sexuellt självskadebeteende, hur detta kan ta sig uttryck samt bakomliggande orsaker. Föreläsningen kommer även att beröra mer generellt kring sexuellt våld och sexuellt risktagande.

Malin Lindroth är biträdande universitetslektor vid CSS. Hennes presentation tar sin utgångspunkt i egen och andras forskning och har ett fokus på professionellt bemötande av personer med normbrytande sexuella erfarenheter. Malin kommer i sin föreläsning bland annat att diskutera och problematisera begreppet ”sex som självskadebeteende”, dess spridning och användning.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på kaffe/te i pausen.

Varmt välkomna!

OBS! Denna föreläsning är fullbokad. Du är varmt välkommen att höra av dig till CSS forskningsadministratör (Julia Linde, julia.linde@mau.se) om du önskar ställa dig i kö för plats vid eventuella avanmälningar.