Det här evenemanget har redan passerat
Illustration av två personer som omfamnar varandra.

Föreläsare

Cecilia Fredlund, ST-läkare och med. doktor vid Linköpings universitet
Malin Lindroth, docent i hälsa och samhälle vid Malmö universitet

Om föreläsningen

Cecilias Fredlunds fokus för föreläsningen kommer att vara förekomst och riskfaktorer för sexuellt självskadebeteende, hur detta kan ta sig uttryck samt bakomliggande orsaker. Föreläsningen kommer även att beröra mer generellt kring sexuellt våld och sexuellt risktagande. Malin Lindroths föreläsning kommer att ha ett fokus på professionellt bemötande av personer med normbrytande sexuella erfarenheter. Hon kommer även att diskutera och problematisera begreppet ”sex som självskadebeteende”, dess spridning och användning.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne. 

Har du frågor om föreläsningen eller vill anmäla dig? Har du anmält dig, men inte fått länken till din mail? Maila då till ida.hall@mau.se. Titta även gärna i din skräppost och se om inbjudan hamnat där.

Varmt välkommen!