Det här evenemanget har redan passerat
Abstrakt motiv med färger, blommor och mönster

Varmt välkommen till en kostnadsfri föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat sexuella övergrepp och bemötande!

Eftermiddagen inleds med en presentation av Marie Karlsson, lektor på Malmö universitet och leg. psykolog och psykoterapeut, som kommer ge en grundläggande föreläsning kring ämnet sexuella övergrepp. Vi ska med hjälp av ett evidensbaserat trauma perspektiv förstå konceptet sexuella övergrepp och dess psykologiska konsekvenser samt diskutera bemötande och behandling av traumatiserade personer som varit med om sexuella övergrepp.

Marie har disputerat i klinisk psykologi vid University of Arkansas, USA. Hennes expertområde är trauma med specifikt intresse kring personer med lång och komplicerad historik av flertalet olika traumatiska upplevelser samt psykologiska svårigheter. Hon är speciellt intresserad av utsatta grupper i samhället och har bl.a. utvecklat en gruppterapi för frihetsberövade kvinnor som varit med om sexuella övergrepp.

Därefter följer en presentation av Eva Wolf, docent och specialist i endodonti vid Malmö universitet. Eva har intervjuat personer som varit utsatta för sexuella övergrepp inom projektet Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp. I tandvården, liksom vid utsatthet för övergrepp, är patienter i underläge, inte minst kroppsligt. Besök i tandvården kan därför väcka minnen till liv och innebära att besöken upplevs som outhärdliga. De kroppsliga uttryck som då uppkommer bör vara en signal för tandvårdspersonal att lyssna på. Under föreläsningen kommer Eva berätta mer om forskningsprojektet och även diskutera vad personal inom både tandvård och annan vård kan tänka på för att underlätta besöket för personer med dessa erfarenheter.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan

Föreläsningen kommer vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna i salen är dock fullbokade. Maila till ida.hall@mau.se senast kl 10 den 27 september om du vill anmäla dig för att delta digitalt. Hör gärna av dig om du har frågor om föreläsningen. Länk för digital närvaro har skickats till de som anmält sig. 

Varmt välkommen!