Under 2017 genomförde Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag en stor enkätundersökning med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige. Syftet med undersökningen var att få uppdaterad kunskap om SRHR i Sverige idag. Under mitten av 2019 kommer resultaten från undersökningen att redovisas och vi hälsar nu välkomna till en eftermiddag där representanter från Folkhälsomyndigheten presenterar studien på plats i Skåne. Föreläsningen kommer innehålla information om bland annat bakgrunden till studien, metod och resultat.

Undersökningen skickades ut till slumpvis utvalda individer i åldrarna 16–84 år över hela landet och knappt 15 000 personer svarade. Enkäten innehåller frågor om allmän och sexuell hälsa, sexualitet och sexuell erfarenhet, sexualitet och relationer, internet, sex mot ersättning, diskriminering våld och utsatthet samt reproduktiv hälsa. 

Platserna blir ofta fullbokade, så glöm inte att anmäla dig via nedanstående formulär. Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika i pausen.

Varmt välkomna!

Anmäl dig via vårt formulär

FORUM Sexuell hälsa

FORUM Sexuell hälsa är en föreläsningsserie som anordnas av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet i samarbete med Smittskydd Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne. Föreläsningsserien finns till för att sprida kunskap inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter utifrån ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv. 

Frågor? Kontakta Charlotta Holmström


email icon charlotta.holmstrom@mau.se