Anna Arvidsson är socionom, har en masterexamen i sexologi och har skrivit en doktorsavhandling om transnationellt surrogatmoderskap. Idag arbetar hon som socionom inom Helsingborgs stad samt undervisar på Malmö universitet. Annas föreläsning kommer att handla om olika perspektiv på surrogatmoderskap med fokus på erfarenheten av att använda transnationellt surrogatmoderskap.

Britt Friberg är docent och överläkare i gynekologi vid Reproduktionsmedicinskt Centrum och Livio Fertilitetscentrum i Malmö. Britts föreläsning kommer att utgå från SOU-utredningen där hon själv medverkade som expert, ”Olika vägar till föräldraskap”, främst med fokus på de diskussioner som förs kring surrogatmoderskap.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på kaffe/te i pausen.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här