Under våren kommer vi ha fyra föreläsningar med olika spännande teman med brett innehåll och perspektiv.

FORUM Sexuell hälsa anordnas av Smittskydd Skåne i samarbete med Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Mer information och anmälan