Det här evenemanget har varit

Annika Staff håller den 14-10-2020 ett allmänt seminarium om den senaste översynen av socialtjänstlagen som har resulterat i slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag" och som nyligen överlämnades till regeringen. Annika Staff har varit delaktig både i den utredningen men också i den konsekvensutredning som gjordes parallellt med översynen. Under detta seminarium kommer hon att presentera sina reflektioner och analyser om några aspekter ur både utredningsprocessen och slutbetänkandet.