Från feta män till vackra kvinnor: bantingens historia är ett öppet föredrag som arrangeras av Institutet för studier i Malmös historia tillsammans med Malmö Stadsbibliotek.

När bantningen först blev ett internationellt fenomen utformades dieterna främst för välbeställda män som på allvar börjat känna av vällevnadens konsekvenser. I slutet av 1800-talet började bantningen dock rikta sig alltmer till kvinnor och de damtidningar som skrev om bantning lade grunden till en praktik som skulle göra stora avtryck i många kvinnors liv. Vad hände med dieterna när de omtolkades för att passa en kvinnlig publik?

Föreläsningen hålls av Emma Hillborn, forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Läs mer i Facebookevenemanget