From urban grievance to urban struggle: On the history of urban social movements

I detta föredrag tar Philipp Reick en närmare titt på de tidiga formerna för urban mobilisering, och varför historisk forskning hittills inte lyckats få syn på den urbana karaktären hos dessa historiska former av social mobilisering.

Läs mer i vår engelska kalender