Text: Future-making Academy

Arbetar du med samhällsförändring?

Kanske är du tjänsteman inom kommun eller region, lärare, aktivist, arbetar på NGO eller som konstnär. Vill du fördjupa din kunskap och reflektera tillsammans med andra?

Future-making Academy på Malmö universitet är ett nytt initiativ där vi bjuder in till en läsecirkel med fokus på komplexitet, framtidsskapande och samverkan. Syftet är att tillgängliggöra forskning, fördjupa och ge utrymme för att undersöka och diskutera hur tankar och idéer ur de texter vi läser kan ha resonans i den egna verksamheten.

Läsecirkeln hålls under fyra tillfällen
Träff 1 – 14 februari kl. 15-19
Träff 2 – 2 mars kl. 15-19
Träff 3 – 23 mars kl. 15-19
Träff 4 – 13 april kl. 15-19

Läsecirkeln kommer att bedrivas både på svenska och engelska. Det behövs ingen specifik kompetens för att delta, utöver intresse för att läsa och reflektera. Däremot är det viktigt att kunna delta vid samtliga träffar eftersom gruppen noggrant sätts ihop för att vara en bra tvärdisciplinär reflektionsmiljö.


Anmälan

Är du intresserad? Skicka oss några rader om vem du är och varför du skulle vilja delta. Sista anmälningsdag 15 januari. 

Till anmälan


Future-making Academy arrangeras av forskningsplattformen Collaborative Future-Making vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation och med hjälp av Pernilla Glaser.