Det här evenemanget har varit

Hela programmet finns här

GPS-dagen hålls på engelska och online via Zoom.