Det här evenemanget har varit

Välkommen till halvtidsseminarium inom Urbana studier forskarutbildning.

Doktorand Eigo Tateishi presenterar sin forskning.

Preliminär avhandlingstitel: The Centralization and Peripheralization of Tokyo; Conditions, drivers, and governance of a shrinking megacity region

Extern granskare: Professor Örjan Sjöberg vid Handelshögskolan i Stockholm

Seminariet genomförs på zoom. Meeting ID: 611 0518 7105