Välkommen till ett halvtidsseminarium med doktorand Annica Rosvall, Institutionen för vårdvetenskap

Forskningsprojektets titel: Patients' experiences before, during and after a colonoscopy procedure. Embrace the patient perspective.

Externa sakkunniga granskare: Docent Sara Regnér från Lund universitet och Kristofer Årestedt, professor från Linnéuniversitetet.

Länk till Zoom