Välkommen till halvtidsseminarium (Idrottsvetenskap) för doktorand Aurélien Daudi med titeln: “Conspiscuous Fitness”.

Diskutant: docent Johan Dahlbeck, Malmö universitet.

Kontakta Aurélien Daudi för manus.