Robin Björkås

Välkommen till halvtidsseminarium!

Doktorand Robin Björkas håller halvtidsseminarium med titeln "Unga med substansmissbruk, sexuell hälsa och socialtjänsten".

Kommentator: Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet.
Ordförande: Catrine Andersson, Malmö universitet.

Maila Malin Idvall för anmälan.