i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Halvtidsseminarium – Elina Mikaelsson Midlöv

Måndag 10 juni, 10:00 - 12:00
Sal U216; Allmänna sjukhuset vån 2, Jan Waldenströms gata 25
Det här evenemanget har redan passerat
Elina Mikaelsson Midlöv

Välkommen på halvtidsseminarium med Elina Mikaelsson Midlöv

Titel

Experiences of support to relatives in general palliative home care

Huvudhandledare

Docent Katarina Sjögren Forss

Handledare

Universitetslektor Terese Lindberg (Blekinge Tekniska Högskola)
Biträdande universitetslektor Susann Porter
Universitetslektor Therese Sterner

Externa kommentatorer

Docent Cecilia Olsson, Karlstads universitet
Universitetslektor Helena Larsson, Högskolan Kristianstad

Språk

Presentation och diskussionen förs på svenska