Välkomna till halvtidsseminarium inom ODs forskarutbildning med doktorand Alexandra Carlsson

Forskningsprogrammets titel: Predication of tempomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis

Sakkunnig granskare: Docent Lillemor Berntson, Uppsala