Välkomna till halvtidsseminarium inom ODs forskarutbildning med doktorand Joséphine Brodén

Forskningsprogrammets titel: Risk concepts in relation to endodontically treated teeth

Sakkunniga granskare: Professor HsingChi von Bergmann, University of British Columbia och Docent Cecilia Christersson, Malmö universitet.