Marta Kolankiewicz från Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, pratar om hur rasism mot muslimer behandlas i domstolar i Sverige. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om lagar som finns och hur dessa tillämpas. Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.

Eventet på Facebook