Det här evenemanget har redan passerat
Föreläsning av hedersdoktor

Välkommen till föreläsning av odontologiska fakultetens hedersdoktor Håkan Hellbjer.


Skrolla ner och se föreläsningen live.

Titel

"Mitt liv, tandverk, tankar och reflektioner"

I sin föreläsning kommer Håkan Hellbjer att berätta om, och reflektera över, hur tandvården i Skåne har utvecklats genom åren.

Håkan Hellbjer tog tandläkarexamen från Odontologiska fakulteten 1980. Håkan har under hela sin yrkeskarriär bidragit till att skapa god munhälsa för skåningarna. Först som tandläkare under många år inom folktandvård och privattandvård.

Därefter har han under lång tid tjänstgjort som odontologisk sakkunnig i Region Skåne vid Enheten för tandvårdsstyrning. I den mycket viktiga rollen har Håkan Hellbjer varit en odontologisk motor för samverkan och kvalitet inom tandvård i hela Skåne. Håkan Hellbjer har haft ett stort engagemang för såväl klinik- som utbildnings- och forskningsfrågor. Han har alltid varit en god ambassadör för tandvård i Skåne och betytt mycket för verksamheten vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, hela tiden med patientens bästa i främsta rummet.

Hans arbete har i mycket hög grad bidragit till utveckling av specialisttandvård, specialistutbildning och inte minst till att skapa goda förutsättningar för klinisk forskning vid Odontologiska fakulteten i Malmö.

Moderator

Professor/dekan Gunilla Klingberg

Föreläsningen kommer att direktsändas av universitet och visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.

Föreläsningen direktsänds här