Anders Frid

Anders Frid disputerade 1992 vid Karolinska institutet på en avhandling om insulinabsorption och injektionsteknik. Han har därefter utmärkt sig som en framstående forskare inom områden som ligger sjuksköterskans arbete nära: insulinbehandlingar, injektionsteknik, användande av medicinteknisk utrustning, olika livsmedels faktiska påverkan på hälsan, njurfunktion och olika läkemedel, graviditet och diabetes, samt patientundervisning. Han har som författare på ett pedagogiskt sätt presenterat komplicerade sammanhang i kurslitteratur för läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Han har även gjort sig känd som debattör inom området diabetes.

Sedan 2006 har Anders Frid utgjort den medicinska ryggraden på Malmö universitet inom sjuksköterskeprogrammet samt utbildningar för blivande diabetessjuksköterskor på avancerad nivå. Anders Frid har en sällsynt god förmåga att kunna förklara komplicerade medicinska sammanhang avseende metabolism, patofysiologi, behandlingar och livsstilsfaktorer anpassat för den enskilde individen, oavsett utbildningsnivå eller verksamhet, på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt utan att förlora den vetenskapliga stringensen.