Anneli Larsson

Anneli Larsson är utbildad socionom och har varit förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen och senare också på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. I denna position har Anneli Larsson haft stor betydelse för Institutionen för socialt arbete och Fakulteten för Hälsa och samhälle.

Anneli Larsson har med sina många konkreta satsningar på ökat samarbete med universitetet och en kunskapsdriven socialtjänst varit både modig och banbrytande. Hon har varit en viktig förebild för organiseringen av framtidens sociala arbete där samverkan i en stabil struktur mellan praktikområdet och akademin är en integrerad del. Hennes insatser har därmed både bidragit till en betydande förstärkning av den praktiknära forskningen på institutionen för socialt arbete och skapat goda förutsättningar för att bättre kunna hantera de många sociala problem och utmaningar som socialtjänsten möter i sitt dagliga arbete.

Anneli Larsson kommer att föreläsa om samarbetet mellan det praktiknära arbetet och forskning utifrån sina egna erfarenheter.