Nicolas Lunabba, fotograf Jesper Klemedsson Sotomayor

Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba utsedd till hedersdoktor

Fakulteten för hälsa och samhälle har utsett Nicolas Lunabba till hedersdoktor. Han kommer att ge en öppen föreläsning på fakulteten i samband med årshögtiden.

Föreläsningen presenteras av Paula Mulinari, docent vid Institutionen för socialt arbete. Moderator är dekan Anders Kottorp.

Om föreläsaren

Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö och arbetar med att skapa bättre levnadsförhållanden för människor i utsatta områden, med fokus på barn och unga. Inom ramen för organisationen har hans arbetssätt, hans syn på socialt arbete och hans visioner nått ut nationellt och internationellt, blivit en inspiration för andra och bidragit till ökad trygghet i områden där de verkar. Syftet är ambitionen en reell förändring för dessa barn och unga, något som kräver helhetslösningar och områdesövergripande arbete, inte enskilda insatser.

I sitt arbete tillämpar organisationen en "relationell pedagogik", vilken understryker relationsskapandets och tillitens betydelse samt det ömsesidiga lärande som sker i den relationella pedagogikens dialoger. Lunabba hörs ofta i den offentliga debatten, är en kritisk röst och lyfter frågor som rör social hållbarhet och rättvisa. Han är mottagare av IM-priset 2021, Anders Carlbergs minnespris 2021, Martin Luther King-priset 2022 och Hillesgårdspriset för medmänsklighet 2022 och gjorde ett uppmärksammat sommarprat i P1 2021. Han är även krönikör samt författare till boken ”Blir du ledsen om jag dör?”.

Lunnaba har i sitt arbete haft stärkt samverkan med Fakulteten för hälsa och samhälle, dels för att öppna upp universitetet för stadens unga, dels för att kunna översätta den kunskap som produceras till nya sammanhang. Samarbetet har inneburit en ständig dialog med forskare kring frågor om exkludering, förändringsarbete och det sociala arbetets praktik. Han utgör därmed en viktig del i att sprida kunskapen som finns på universiteten till nya miljöer, samtidigt som han utmanar oss att ständigt arbeta med frågor om för och med vem vi skapar kunskap och hur vi för ut vår forskning.

Anmälan

Välkommen att lyssna på Nicolas Lunabba i aulan på Hälsa och samhälle. Föreläsningen kommer även att livestreamas på denna sida. Ingen anmälan krävs.