Workshop om otillgänglighet med Rannveig Traustadóttir, professor vid Islands universitet. 
Moderator Hanna Egard, institutionen för socialt arbete. 

För mer information och registrering kontakta: hanna.egard@mau.se