Den 6–7 maj 2021 står Malmö universitet värd för konferensen Högskola och samhälle i samverkan. Under två dagar samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi, för att stärka och vidareutveckla samarbetet gällande samverkan och innovation.