Det här evenemanget har redan passerat

Samverka över gränser den 6 maj på HSS2021

Den 6 maj står Malmö universitet värd för HSS2021 – Högskola och samhälle i samverkan.

Årets digitala konferens erbjuder inspirerande föreläsningar, konkreta samverkansverktyg, goda exempel och ett utbyte av erfarenheter mellan olika sektorer – med målsättningen att bygga broar och skapa förutsättningar för att ta oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.

Tema: Samverkan över gränser

HSS2021 utforskar tidlösa men aktuella ämnen som till exempel:

  • Hur navigerar vi i nuet för att förbereda oss för framtiden? Med fokus på vår ovissa värld identifierar vi möjligheter och nya samverkansformer. Vilka förmågor behövs i en post-corona värld? Vad behöver vi utveckla och satsa på för att vara redo för nästa steg?
  • Kunskap – av vem och för vem? Genom perspektiv från b.la. artificiell intelligens, nyttiggörande, design och innovation utforskar vi demokratisering av och tillit till kunskap. Hur kan forskning bidra till att förändra världen och hur ökar vi nyttiggörandet av kunskap genom samverkan över sektors- och branschgränser?
  • Färdigheter och förmågor post-corona. Hur kan samverkan ge oss det samhälle vi vill ha i en tid av splittring och polarisering? En diskussion över gränser kring vad vi kan lära av varandra.

Du som är anställd på Malmö universitet deltar i konferensen kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse till anna.andren@mau.se.

Anmäl dig till konferensen 

Program 

HSS2021 bjuder på en fullspäckad dag med stor bredd av talare, diskussioner, workshops och framtidsspaningar och leds av Mia Odabas, ekonomijournalist, moderator och grundare av stiftelsen Smarta samtal.

Konferensen invigs av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Bland talarna återfinns namn som Jonna Bornemark, filosof, författare och professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och Anita Schjøll Brede, VD och grundare av Iris.ai som jobbar med en satsning för att använda AI som verktyg med syfte att ge alla tillgång till forskning och forskningsmaterial. 

 

Läs mer på hss2021.se

Vårda ditt nätverk och skapa nya kontakter i interaktiva sessioner, möten och mingel.

Detta vill du inte missa!

HSS2021 arrangeras av Malmö universitet med finansiering av Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen.

Du som är anställd på Malmö universitet deltar i konferensen kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse till anna.andren@mau.se.

Välkommen!

Logotyp_HSS2021_blå.png