Det här evenemanget har redan passerat
Besökare på öppet hus

Seminariet är en del av seminarieserien Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet.

På seminariet presenteras resultat från en studie som undersöker ungas motiv till avbrott från gymnasiestudier. Studien grundar sig i att långt ifrån alla elever som påbörjar gymnasiestudier fullföljer utbildningen (Skolverket 2008; Skolinspektionen 2015), vilket är ett samhällsproblem med långtgående konsekvenser både för den enskilde och för samhället.

I studien undersöks, utifrån ungas perspektiv, motiv till avbrott, dess konsekvenser och vad som kan förhindra avbrott. Fokus på ungas perspektiv är viktigt eftersom de flesta studier och rapporter som rör studieavbrott behandlar statistik, organisatoriska faktorer och professionellas perspektiv, medan det finns begränsat med kunskap om ungas motiv och erfarenheter. Kunskap som utgår från de unga själva bidrar med ytterligare en pusselbit till hur utbildningsinstitutioner och andra aktörer i det omgivande samhället kan arbeta med att förhindra avbrott och stödja unga som har gjort avbrott från gymnasiestudier. Seminariet syftar till att tillsammans med seminariedeltagarna utforska hur ett sådant stöd kan se ut och utvecklas utifrån studiens resultat.

Anmälan

Anmälan dig senast 23 november.

Anmälningsformulär till seminariet Hur resonerar unga som har gjort avbrott från gymnasiestudier

Målgrupp

Alla som är intresserade av frågor som rör ungas avbrott från gymnasiestudier.

Medverkande

  • Anne Harju, Malmö universitet och pedagogisk Inspiration (PI) Malmö stad.
  • Anna Singhateh, pedagogisk Inspiration (PI), Malmö.
  • Bledar Zuta, Stena Fastigheter.
  • Jenny Lindvall, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Malmö stad.
  • Sandra Diogo, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Malmö stad.
  • Eva Ljungfelt, elevhälsa och samordning, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Seminarieledare

Anne Harju universitetslektor, Malmö universitet och vetenskaplig utvecklingsledare, PI Malmö stad samt Anna Singhateh, Pedagogisk Inspiration, PI, Malmö stad.