Det här evenemanget har redan passerat

IM examination med Mohammed Almutairy, Titel: "Oral mucosal pains - diagnosis and management for the general practitioner”. Evenemanget är på engelska. 

Externa examinatorer: Birgitta Johansson Cahlin och Christina Runow Stark.

Zoomlänk till eventet

Evenemanget i vår engelska kalender