Martin Höst

Välkommen till installationsföreläsning med professor Martin Höst. Föreläsningens titel är "Research on how we develop software".

Föreläsningen ges på engelska.

Mer om Martin Höst i den engelska kalendern