Det här evenemanget har redan passerat
clas Olander

Välkommen till installationsföreläsning med Clas Olander, professor i naturvetenskapernas didaktik.


Skrolla ner och se föreläsningen live.

Titel

Språk som gatekeeper.

Om föreläsning

Clas Olander forskar om Naturvetenskapernas didaktik och främst språk- och kunskapsutveckling inom skolans biologi, kemi och fysik. Meningsskapande av ett naturvetenskapligt innehåll kan möjliggöras respektive hindras av språkliga aspekter där ord, grammatik och specifika semantiska mönster är möjliga att analysera. Oftast är Clas Olander beroende av samarbete med lärare för att få tillgång till autentisk miljö, meningsskapande ´in-action´ samt lärares specialkunskap om elever och omständigheter. När det gäller språk är vi alla flerspråkiga och det gäller inte bara nationella språk som engelska, arabiska och svenska utan också eller än mer ett kontinuum mellan vardagliga och vetenskapliga sätt att uttrycka sig. Inom naturvetenskap karakteriseras språket av multimodalitet, exempelvis text, tal, formler, metaforer, bilder, animationer, diagram etc. Här finns mycket spännande kvar att upptäcka och då arbetar Clas Olander gärna vidare i flervetenskapliga miljöer där input från flera kompetenser tillför.

Varför är det viktigt?
– Eftersom språk är en viktig nyckel för att förstå och kommunicera är det också avgörande för individers möjligheter att växa, ta del av debatt och därmed kunna påverka. Dessa möjligheter och kringskärs av socioekonomiska faktorer och kulturellt kapital. Därför är det viktigt på flera plan, säger Clas Olander. För individen, om allas rätt till likvärdig utbildning och framtidsmöjligheter ska tas på allvar. För skolan, om det kompensatoriska uppdraget ska tas på allvar. För samhället, om beslut ska tas på en allsidig grund behöver besluten informeras av många perspektiv och ett naturvetenskapligt perspektiv ofta väsentligt.

Moderator

Professor Lisa Björklund Boistrup

Föreläsningen hålls på svenska men kan ges på engelska om åhörare inte är svensktalande. 

Föreläsningen kommer att direktsändas av universitet och visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.