Det här evenemanget har redan passerat
Jesper Sjöström

Välkommen till installationsföreläsning med Jesper Sjöström, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnen!

Skrolla ner och se föreläsningen live.

Titel

"Didaktik för bildning"

Moderator

Professor Lisa Björklund Boistrup

Om föreläsningen

Didaktik är vetenskapen om undervisning och undervisningsinnehåll och kan beskrivas som lärarnas professionsvetenskap. Den omfattar hela spektret från läroplanstolkning till elevers lärande och bildning.

I didaktikens kärna finns medvetenhet om värderingar och överväganden bakom urval av undervisningsinnehåll och strukturering och kommunikation av detsamma. Didaktiska modeller kan ge lärare stöd vid utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning. De kan ses som bryggan mellan teoretiska perspektiv och didaktisk praktik, och förstås som tankeredskap.

Själv är jag utbildad gymnasielärare i kemi och naturkunskap. Min forskning handlar bland annat om olika karakteristika för en bildnings- och ekologiskt hållbarhetsorienterad NO-undervisning, där utvecklandet av relevanta ämnesdidaktiska modeller är ett av mina forskningsspår. Dessa utgår från en förnyad vision för naturvetenskaplig (allmän)bildning som jag bidragit till. Utifrån en humanistisk förståelse av didaktik är bildning ett centralt begrepp.

Direktsändning

Föreläsningen kommer att direktsändas av universitet och visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.

Läs på webbplatsen om Malmö universitets hantering av GDPR