Det här evenemanget har redan passerat
Serieteckning av Malin Thor Tureby

Välkommen till installationsföreläsning med Malin Thor Tureby, professor i historia: "Förintelsen som kulturarv. De överlevandes aktivism och berättandets historia”


Skrolla ner och se föreläsningen live.

Om föreläsningen

Malin Thor Turebys forskning äger rum i skärningsfälten mellan flera internationella tvärvetenskapliga forskningsfält som Oral History, Holocaust Studies, Migration Studies och Kulturarvsstudier. Hon är särskilt intresserad av metodologiska och forskningsetiska frågor om hur, vilken, av vem och i vilka sammanhang och under vilka villkor som kunskap om det förflutna skapas och förmedlas.

Thor Turebys forskning, och framförallt det metodutvecklingsarbete som hon har utfört inom ramen för ett flertal externfinansierade forskningsprojekt, har bidragit till att oral history har återetablerats som en viktig forskningsinriktning inom historievetenskapen i Sverige samt till att de praktiker och teorier som praktiseras inom oral history har fått ett genomslag inom kulturarvsforskningen och kulturarvssektorn.

En av hennes senaste publikationer, boken Migration och Kulturarv, beskrivs av en recensent som ”ett pionjärarbete” och ”den första studien som systematiskt tar upp frågor om migranters aktörskap i den kulturarvsskapande processen”. De metoder som hon har utvecklat används bland annat för att undersöka och utveckla processer för hur forskare och aktörer från kulturarvsinstitutioner eller civilsamhället kan utforska och samskapa kunskap tillsammans. Just nu forskar Thor Tureby främst om överlevandes minnesaktivism i ett historiskt perspektiv, kulturarvsinstitutioners praktiker för insamling och digitalisering av migranters berättelser samt om judiska kvinnors berättelser om erfarenheter av sexism och antisemitism.

Moderator

Professor Johan Lundin

Föreläsningen hålls på svenska och kommer att direktsändas av universitet och visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.

Föreläsningen direktsänds här