Smärtlindring till barn - inte bara mediciner!

Smärta är mycket vanligt hos sjuka barn och smärta är dessutom det som barn fruktar mest. Forskning har också visat att smärta, oro och rädsla är upplevelser som förstärker varandra. Smärtan kan vara orsakad av sjukdomen i sig, ingrepp och procedurer, eller behandlingar. Det är viktigt att ta reda på om det sjuka barnet har ont, och hur ont det har. Även om kunskapen om smärtbehandling på senare år har ökat talar resultaten av många studier för att smärta hos barn fortfarande är underbehandlad. Det är därför viktigt att sträva efter att förbättra behandlingen. Detta kan göras med olika typer av läkemedel men och med icke-farmakologiska strategier, som; information, delaktighet och distraktion.