Bengt Götrick

Bengt Götrick, professor i orofacial medicin, föreläser om sin forskning med titel: Var kommer saliven ifrån och varför finns det ingen bra behandling vid muntorrhet.

Välkommen!