Utställning av examensarbeten från studenter på magister- och masterprogrammet i Interaction Design.