Internationell masterföreläsning hålls av Mariyam Alfarsi.

Titel

Smile: An orthodontic perspective

Extern examinator

Andrea Bresin