Genusvetenskapliga kollegiet vid Malmö universitet uppmärksammar och firar Internationella kvinnodagen redan den 6 mars kl. 13 i Orkanenbiblioteket.

I biblioteket kommer det finnas en mindre utställning om kvinnliga arbetarförfattare, delar ur utställningen "Kvinnor, klass, kultur - arbetet i litteraturen då och nu".

I sal C526 kan du delta i en workshop om initiativet WikiGap - På Wikipedia finns idag omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor. WikiGap är ett initiaiv för att öka antalet kvinnliga biografier på Wikipedia. Linda Lill och Anne-Charlotte Ek från genuskollegiet kommer att berätta om initiativet och syftet.

Genuskollegiet bjuder på tårta och dryck! 
Anmälan görs till despina.tzimoula@mau.se senast 2 mars.