Det här evenemanget har varit

Inbjudna talare

Mia Sandor, folkhälsovetare, Kunskapscentrum Migration och Hälsa
Micaela Nilsson, barnsjuksköterska, Kunskapscentrum Migration och Hälsa
Nicolas Lunabba, verksamhetsledare Helamalmö

Vid PHEDs tredje seminarium presenterar talarna sitt arbete under pandemin.

Anmälan

Registrera dig här för Zoom-länk

Välkommen!

Cecilia Lindsjö och Hilda Gustafsson, doktorander på Malmö universitet, på uppdrag av Precision Health and Everyday Democracy research network (PHED)

Läs mer om seminariet i vår engelska kalender