Välkommen till ett föredrag på tema jämlik hälsa  – social innovation, medborgardialoger, långsiktig områdesutveckling och programstyrning. Margareta Rämgård, universitetslektor vid Malmö universitet, tillsammans med representanter från Malmö stad, idéburen sektor och hälsofrämjare i Lindängen, berättar om innovationsplattformen Jämlik hälsa.

Programledare Agneta Persson, Stadskontoret i Malmö stad, berättar om arbetet med Programstyrning i Lindängen, en modell för geografisk utveckling där Lindängen är ett case.

Föredraget är öppet för alla intresserade. Anmälan till Agneta Persson vid Malmö stad, senast 12 februari: agneta.persson@malmo.se.

Läs mer om innovationsplattformen Jämlik hälsa