Det här evenemanget har redan passerat

Seminariet ingår i Institutionen för socialt arbetes allmänna seminarier.

Mikael Bengtsson är adjunkt vid Linnéuniversitetet och seminariet baseras på hans avhandling som lades fram i oktober 2020 vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Mikaels forskningsintresse finns främst inom områdena professionssociologi och socialt arbete, där det bland annat rör differentiering, segmentering och mobilitet. Intresset innefattar då även aspekter som drivkrafter i yrkeskarriärer, vidareutbildning, kunskapsanvändning, diskretion, arbetsautonomi och styrning. Han är också intresserad av begreppsparet kvalifikation och kompetens, i formerna av formell, reell, nödvändig och efterfrågad kompetens samt konstruktionerna av dem.

Mikael har en socionomexamen från Örebro universitet (dåvarande Högskolan i Örebro) år 1994. Mellan socionomexamen och forskarutbildning arbetade han bland annat som behandlingsassistent, socialsekreterare och personalkonsulent samt i en kombination av strategisk utvecklare vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad och universitetsadjunkt.

Anmälan till Malin Idvall