Två exemplar av boken Malmö stads historia 1990-2020

I samband med utgivningen av Malmö stads historia 1990–2020 bestämdes att också arrangera en konferens för ett samtal om den alltmer omfattande litteraturen och utgivningen om olika aspekter, perspektiv och speglingar av utvecklingen i Malmö; som vetenskap, skönlitteratur, i populär form och som finansiering och utgivning.

En stad befinner sig i ett ständigt vardande och kommer därför också – när vi försöker beskriva den – att förstås och definieras vid varje given tidpunkt och kanske också utifrån flera samtida föreställningar om vad vi ser. Det är i samtalet om förvandlingen och stadens resa genom de trettio åren från 1990 över millennieskiftet till Malmö 2020 som konferensen förhoppningsvis kommer spegla förhållandet till historien genom olika inledare och publik.

Om konferensen

Konferensen har 14 inledare till 4 olika teman och avslutas med ett samtal mellan Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, författare Torbjörn Flygt, kulturskribent Per Svensson.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri men har ett begränsat deltagarantal. Anmäl dig genom att mejla imh@mau.se.

Arrangör

Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Malmö universitet.

Medverkande

Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö Kulturhistoriska förening.

Program

9.00: Samling med fika. Kulturkommunalrådet Frida Trollmyr hälsar välkomna.

9.30–10.30: Historia som forskning. Moderator: Carina Listerborn professor, Malmö universitet. Medverkande: Roger Johansson professor vid IMH och Malmö universitet, Irene Andersson docent vid Malmö universitet, Per-Markku Ristilammi professor vid Malmö universitet.

10.30–10.45: Kaffe.

10.45–11.45: Historia som skönlitteratur och debatt. Moderator: Cristine Sarrimo docent vid Lunds universitet. Medverkande: Per Svensson kulturskribent i Dagens Nyheter, Set Mattsson författare, Marjaneh Bakhtiari författare, Fredrik Ekelund/Marisol M författare.

11.45–13.00: Lunch på Wega.

13.00–14.00: Historia i populär form. Moderator: Cecilia Trenter docent vid Malmö universitet. Medverkande: Göran Larsson fd chef Malmö museer, Martin Andersson journalist, Charlotte Rodenstedt kreativ utvecklare, Anders Reisnert fd stadsantikvarie.

14.00 –14.15: Kaffe.

14.15–15.00: Finansiering och utgivning av Malmöhistoria. Moderator: Carina Nilsson kommunfullmäktiges ordförande och Kjell-Åke Modéer professor emeritus vid Lunds universitet. Medverkande: Inger Lindstedt ordförande Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Gunilla Konradsson ordförande i Malmö Kulturhistoriska förening, Jeanette Rosengren förläggare Kira förlag.

15.15–ca. 15.45: Ett samtal om Malmö och Malmöhistoria. Moderator: Roger Johansson professor vid IMH, Malmö universitet. Medverkande: Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande, Torbjörn Nilsson stadsbibliotekarie, Torbjörn Flygt författare, Per Svensson kulturskribent.