Det här evenemanget har redan passerat

Tema hållbarhet: Agenda 2030, mål 4 (SDG 4) och särskilt delmål 4.7

Utbildning betraktas som en av de viktigaste lösningarna för att öka allmänhetens medvetenhet och anpassa våra livsstilar till hållbarhet - men det kräver betydande förändringar i hur vi lär och undervisar. Denna kompetensdag fokuserar vi på Agenda 2030 och speciellt SDG 4.7. LS bjuder in dig till en konversation med studentföreningen Fenix, hedersdoktorer, forskare och yrkesverksamma lärare som belyser framkanten och ger exempel och idéer om förändringar i utbildning för hållbarhet. Det är en chans att diskutera unika utbildningsmetoder och hur alla som vill göra skillnad kan vidta informerade åtgärder inom och utanför det formella skolsystemet. Gå med i denna reflekterande dialog där vi diskuterar möjliga steg mot förändring.

Eventet vänder sig i första hand till anställda på fakultetet för lärande och samhälle.

Program 

  • Inledning Dekan Anders Linde-Laursen
  • Moderator Birgitta Nordén, forskare och universitetslektor på LS/NMS, samtalar med Patrik Andersson, vice ordförande i studentkårens miljöförening Fenix och student på miljövetarprogrammet, kring SDG 4.7 och studentinflytande.
  • Vildana Bašic, fil.mag i naturvetenskapernas didaktik och förstelärare i Samverkan skola-arbetsliv i Helsingborg, representerar SDG 4 för UNDP (United Nations Development Programme) och medverkar i programserien Uppdrag framtid (UR) för att inspirera skolbarn (F-3) till handlingskraft att påverka för hållbarhet. Vildana introducerar de globala hållbarhetsmålen och sätt att arbeta med dem i undervisningen. Gruppsamtal i breakout rooms.
  • Anna Mogren, forskare vid Karlstad universitet, talar om forskningens framkant och möjligheter att implementera hållbar utveckling i utbildning. Hon är fil.dr i biologi samt lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt regionansvarig i UHR:s (Universitets- och högskolerådets) verksamhet Den globala skolan för kompetensutveckling inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse.
  • Våra hedersdoktorer Per Svensson, kulturskribent DN (tidigare politisk redaktör DN samt kulturchef Expressen) och Magnus Gertten, flerfaldigt internationellt prisbelönad dokumentärfilmsregissör och producent, samtalar och svarar på frågor. Per har fokus på demokratins utmaningar och kulturens betydelse för och bidrag till hållbar utveckling. Magnus funderar kring det dokumentära berättandets betydelse för det demokratiska samtalet, och dokumentärfilmens förmåga att få oss att känna gemenskap med en okänd människa. Hans anförande heter "Varje ansikte har ett namn: att ge en röst åt de tystade, att göra de osynliga synliga".

  • Paneldiskussion – Per Svensson, Magnus Gertten, Patrik Andersson, Karin Warlin (VFU-handledare och förstelärare vid Öresundsgymnasiet i Landskrona, ordf. i lärar- och studentnätverket Caretakers of the Environment International, CEISE) och Anna Bruun Månsson (hållbarhetsutvecklare, Malmö universitet).
  • Avslutning med överlämnande av stafettpinne till Training Camp i augusti.