Allmänt seminarium, Institutionen vid socialt arbete, med Finnur Magnusson.