i

Seminarium
Seminariet för public humanities – Kulturarv, samskapande och framtidskompetens

Tisdag 26 mars, 13:15 - 15:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6
Det här evenemanget har redan passerat

Seminariet för public humanities vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet gästas av Anders Högberg.

Kulturarv, samskapande och framtidskompetens

Kulturarv, samskapande och framtidskompetens är tre ord som när de sätts samman bildar tankar om hur möten med aktörer utanför akademin kan organiseras. I min presentation kommer jag att diskutera dessa tre begrepp utifrån ny kunskap. Det gör jag för att tydliggöra hur nya sätt att förstå kulturarvprocesser och framtidsskapande i samverkan kan ge ny kunskap om hur vi i samhället kan medverka till framtider som är mer än mindre exkluderande och mer än mindre socialt hållbara.

Ordförande

Robert Nilsson Mohammadi.