Välkommen till Lärarlärdom 2020

Årets teman är breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande

Konferensen är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och Malmö universitet. Konferensen riktar sig till undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, studieadministratörer, personal i stödfunktioner och andra som vill utveckla sin kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning.

Cecilia Christersson, vicerektor på Malmö universitet, är årets huvudtalare. 

Ambitionen är att erbjuda en mötesplats för engagerade och kritiska samtal.

Mer utförligt program kommer inom kort.

Mer information om konferensen