Det här evenemanget har redan passerat

Hur säkerställs att befintliga och nya vatteninstallationer inte bidrar till spridning av legionellabakterier?

Byggbranschen, fastighetssektorn, myndigheter och forskare samlas i ett seminarium om legionella i vatteninstallationer arrangerat i samverkan mellan Malmö universitet, Boverket och Säker Vatten.

Syftet är att sätta fokus på hur man gemensamt kan minska smittspridningen av den livsfarliga bakterien legionella som tyvärr ökar.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av frågan. Det går att delta på plats eller digitalt.

Hållpunkter för seminariet

09:30 fika och registrering

10:00 Välkomna – Mats Persson, Malmö universitet

10:10 Boverkets revidering av byggregler – Madeleine Hjortsberg, Boverket

10:30 Legionella – sjukdomsförekomst och europeisk utblick – Caroline Schönning,
Folkhälsomyndigheten

11:00 paus

11:20 Hur värms kallvatten av cirkulerande varmvatten? Betydelsen av installationernas
utformning. Mätningar och beräkningar – Magdalena Guerrero Wretljung,
KTH/Vattenfall

11:40 Effects of water purity on interfacial adhesion – Vitaly Kocherbitov, BRCB/Malmö
universitet

12:00 Provtagning och analys – krav, genomförande och erfarenheter – Karsten
Pedersen, Micans

12:30 lunch

13:30 Generellt om egenskaper hos bakterier i biofilmer – Julia Davies, Malmö
universitet

13:55 Legionellasäkert och energieffektivt tappvarmvatten med begränsad volym –
Charlotta Löfström, RISE

14:20 Genomgång av olika nationella regelsystem i projektet Cool DH –
Kerstin Sernhed, LTH

14:45 Dricksvattendirektivet och legionella – Marco van Brink, Kiwa Group

15:00 Paneldiskussion och avslutning – (medverkande talare) – Martin Brunnkvist,
Säker Vatten

15:15 fika och avslutning