Välkommen!

Se licentiatseminariet live här. Vill du skicka in en fråga till respondenten, skicka e-post till jose.font@mau.se. Skriv "Alberto Alvarez Uribe" i ämnesraden.

Närvara på plats

Det finns ett begränsat antal platser för publik i hörsalen. Om du vill följa licentiatiseminariet på plats anmäl dig via e-post till Sandip.kaur@mau.se. Den hålls i hörsal D138 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. 

Tänk på att vara fri från sjukdomssymptom om du önskar närvara.

Licentiatseminariet hålls på engelska.

Avhandling

Alberto Alvarez Uribes avhandling heter "Exploring the Dynamic Properties of Interaction in Mixed-Initiative Procedural Content Generation".

Abstract

Opponent

Associate Professor Sebastian Risi, IT University of Copenhagen

Live stream

Universitetet kommer att live streama disputationen och den visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund. Om du närvarar på plats finns det möjlighet att sitta utanför bild. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR på webbplatsen.