i

FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Licentiatseminarium – Maria Grönte

Torsdag 13 juni, 13:15 - 16:00
Niagara, hörsal C (NI:C0E11), Nordenskiöldsgatan 1
Det här evenemanget har redan passerat
Kollage.

Titel

Skam, moralarbete och faderskap. En studie om mötet mellan socialsekreterare och pappor vid våld i nära relationer

Opponent

Professor Maria Eriksson, Marie Cederschiöld högskola

Betygsnämnd

Professor Åsa Källström, Örebro universitet
Docent Veronica Ekström, Marie Cederschiöld högskola
Docent Annelie Björkhagen Turesson, Malmö universitet

Suppleant

Docent Susanna Johansson, Lunds universitet

Ordförande vid licentiatseminariet

Professor Erica Righard, Malmö universitet

Anmälan

Licentiatseminariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Om du önskar delta i mingel under betygsnämndsmötet, anmäl dig via formuläret.

Anmäl dig till Maria Gröntes mingel

Licentiatseminariet kommer att livestreamas på denna webbsida.