Doktorand Paulina Narkaj Adolfssons avhandling heter: Pedagogiska positioner i förskolans undervisning. Opponent: Docent Anne Kullti, Göteborgs universitet.