Det här evenemanget har varit

Välkommen till Per Larssons licentiatseminarium!

Pers avhandling heter "Samnyttjad mark och urbana allmänningar: en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn".

Opponent
Richard Ek, universitetslektor i kulturgeografi, Lunds universitet

Seminariet hålls i hörsal C i Niagara. Om du vill närvara på seminariet på plats i Niagara meddela detta till Ida Bennrup (ida.bennrup@mau.se) senast torsdag 17 september.

Läs avhandlingen Samnyttjad mark och urbana allmänningar: En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn