Välkommen till Per Larssons licentiatseminarium!

Pers avhandling heter Skyfallsanpassning genom samnyttjande – en fallstudie av flerfunktionell markanvändning i Malmö och Köpenhamn.

Opponent: Richard Ek, universitetslektor i kulturgeografi, Lunds universitet

Seminariet hålls i hörsal B1 i Niagara. Om du vill närvara på seminariet på plats i Niagara meddela detta till Åsa Elgameil (asa.elgameil@mau.se) senast torsdag 17 september.